Dpf filtra tīrīšana – kāpēc tā ir svarīga?

November 10, 2023

Dīzeļdzinēju autiem ir uzstādīti dpf jeb dīzeļdegvielas daļiņu filtri. Tie palīdz samazināt kaitīgo izmešu daudzumu, ko rada dīzeļdegvielas sadegšana. Taču laika gaitā šie filtri var aizsērēt, tādēļ ir svarīgi tos periodiski iztīrīt.

Kas ir dpf filtrs?

Dpf filtrs jeb dīzeļdegvielas daļiņu filtrs tiek uzstādīts automašīnu izpūtēju sistēmā. Tā galvenais uzdevums ir ķert kaitīgās sodrējus daļiņas, ko rada dīzeļdegvielas sadegšana.
Tas novērš šo daļiņu nonākšanu atmosfērā, tādējādi samazinot gaisa piesārņojumu. Dpf filtri parasti ir izgatavoti no keramikas vai metāla.
Modernajos Euro 5 un Euro 6 standarta dīzeļdzinējos dpf filtri ir obligāti jāuzstāda. Tie var būt aktīvi, kuros notiek pastāvīga degvielas sadedzināšana, vai pasīvi bez sadedzināšanas.

Kāpēc nepieciešama dpf filtra tīrīšana?

Laika gaitā dpf filtrā uzkrājas arvien vairāk sodrēju. Tas var izraisīt vairākas problēmas:

  • Samazinās dzinēja jauda
  • Palielinās degvielas patēriņš
  • Var rasties dzinēja darbības traucējumi
  • Pieaug izmešu līmenis

Tādēļ ieteicams ik pēc 60 000 – 100 000 nobrauktiem kilometriem veikt dpf filtra tīrīšanu. Tas nodrošinās dzinēja optimālu darbību un samazinās kaitīgo izmešu apjomu.

Kā notiek dpf filtra tīrīšana?

Dpf filtra tīrīšanu ieteicams uzticēt servisa speciālistiem, jo nepareiza tīrīšana var sabojāt filtru. Parasti tīrīšanai izmanto šādas metodes:

  • Ķīmiska tīrīšana – izmanto speciālus šķīdinātājus, lai atbrīvotu filtru no nosēdumiem
  • Mehāniska tīrīšana – filtra vibrošana vai spiediena skalošana
  • Augstas temperatūras sadedzināšana – filtru karsē līdz 600°C, lai sadedzinātu nosēdumus

Daži jaunākie dpf modeļi ir pašattīroši, kur degvielas ķīmiskā piedeva izšķīdina sodrējus. Tomēr arī šiem filtriem reizēm nepieciešama papildu tīrīšana.

Kā rīkoties pēc dpf filtra tīrīšanas?

Pēc tīrīšanas ir svarīgi pārbaudīt, vai filtrs darbojas kā nākas. Nepieciešamības gadījumā nomaina bojātu filtru. Ieteicams arī nomainīt eļļas filtru pēc dpf tīrīšanas.

Ja filtrs ir stipri nosprostots, var būt bojāta arī izplūdes sistēma. Tādēļ pēc tīrīšanas vēlams pārbaudīt visu izpūtēju.

Regulāra dpf apkope garantē dzinēja optimālu darbību un samazina kaitīgo izmešu daudzumu. Tādēļ neaizmirstiet par šo svarīgo auto detaļu!