Kvēpu filtra tīrīšana – automašīnas efektivitātei

November 10, 2023

Lai nodrošinātu optimālu automašīnas darbību, ir svarīgi rūpēties par tās filtriem. Viens no būtiskākajiem ir gaisa filtrs jeb kvēpu filtrs, kura regulāra apkope ļauj ietaupīt degvielu un pagarina dzinēja mūžu.

Kas ir kvēpu filtrs?

Kvēpu filtrs attīra automašīnas dzinējā ieplūstošo gaisu no putekļiem, netīrumiem un citām suspendētām daļiņām. Tas novietots aiz gaisa ieplūdes atveres un parasti sastāv no kāda filtra materiāla, piemēram, papīra, aktivēta oglekļa vai auduma.

Filtrs mehāniski aiztur dažādas kaitīgas daļiņas, attīrot gaisu pirms tā nonākšanas dzinējā un palīdzot aizsargāt dzinēju.

Kāpēc svarīga kvēpu filtra tīrīšana?

Netīrs kvēpu filtrs neļauj gaisam brīvi plūst cauri, tādēļ var rasties vairākas problēmas:

  • Pasliktinās dzinēja darbība trūkstošā skābekļa dēļ
  • Palielinās degvielas patēriņš, jo dzinējam jāstrādā ar lielāku slodzi
  • Veidojas oglekļa nosēdumi dzinējā, kas bojā detaļas
  • Ilgtermiņā var rasties nopietni dzinēja mehānismu bojājumi

Tādēļ iesaka veikt filtra tīrīšanu vai nomaiņu ik pēc 20 000 – 50 000 nobrauktiem kilometriem, atkarībā no automašīnas ekspluatācijas apstākļiem.

Kā pareizi tīrīt kvēpu filtru?

Lai iztīrītu kvēpu filtru, nepieciešams veikt šādas darbības:

  • Uzmanīgi izņemt filtru no tā korpusa dzinēja nodalījumā
  • Rūpīgi iztīrīt filtra korpusu un pārbaudīt tā blīvējumu
  • Izkratināt vai izgriezt filtra materiālu, lai atbrīvotos no putekļiem
  • Ja nepieciešams, maigi izmazgāt un pilnībā žāvēt filtra elementu
  • Atlikt filtru atpakaļ tā vietā un pārbaudīt hermētiskumu

Bojātu vai nolietotu filtru ieteicams nomainīt, lai nodrošinātu dzinēja aizsardzību. Pareiza kvēpu filtra apkope pagarina tā kalpošanas laiku un dzinēja darbmūžu.